Hệ thống thiết bị cô đặc chưng cấp hồi lưu nhiệt Inox Men

đánh giá
Còn hàng

Thêm giỏ hàng

Mua ngay

Bạn có thích sản phẩm này không? Thêm vào mục yêu thích ngay bây giờ và theo dõi sản phẩm.

untitled-1
Hỗ trợ tư vấn 24/7/356

0345 316 316 Hỗ trợ online 24/7/365 - Bất chấp thời tiết!

Mô tả

Đánh giá

Product Description

Hệ thống thiết bị cô đặc chưng cấp hồi lưu nhiệt

RCN Thermal Reversed Flow Distillation Concentrator

he-thong-add2-1

Mô tả chi tiết sản phẩm:

Detailed Product Description:

Hơi nước lần hai tiếp tục bốc lên, qua bộ ngưng lạnh ngưng tụ thành dịch ngưng tụ nóng lạnh, rơi lại vào trong bồn tank chiết xuất thành dung dịch dung môi mới lên bề mặt thuốc, dung dịch mới này di chuyển với tốc độ cao từ trên xuống dưới qua lớp nguyên liệu thuốc xuống tận đáy bồn tank chiết xuất, những chất có thể hòa tan trong nguyên liệu thuốc được đưa về về bồn tank chiết xuất tạo ra nguồn nhiệt và loại dung dịch mới một cách có hiệu quả nhất, cứ như vậy tạo ra hiện tượng chiết xuất lớn dung môi mới, do vậy mật độ chất có thể hòa tan trong dược liệu và mật độ chất chất có thể hòa tan trong có trong dung dịch luôn được duy trì một độ chênh lệch cao, chất hòa tan trong dược liệu giải rã hòa tan với tốc độ cao, cho đến khi phân rã hoàn toàn (dịch chiết xuất mất màu), lúc này, dịch chiết xuất không còn bị hút vào trong thiết bị cô đặc, hơi nước lần hai của quá trình cô đặc chuyển đến thiết bị làm mát, quá trình làm đậm đặc tiếp tục diễn ra, cô đặc cho tận đến lúc thuốc mỡ cao dược đạt được tỷ trọng mong muốn ở mức 1.2-1.34, xả ra sử dụng. Dịch không màu sắc trong bồn tank chiết xuất có thể đưa vào bồn tank chứa để dùng lại cho lô tiếp theo, bã dược liệu được xả ra từ cửa xả bã, nếu là chiết xuất dung dịch hữu cơ, trước hết thêm một lượng nước thích hợp, mở trực tiếp và hơi nước áo bồn tank, sau khi thu hồi dung môi mới xả bã.

The secondary steam continues to rise, condensed into a hot condensate through the condenser, fall into the extraction tank for new solvent added to the drug surface, the new solvent from top to bottom through the drug layer to the bottom of the extraction tank, herbs in the soluble effective to the extraction tank as a heat source and a new solvent, the formation of the new solvent large reflux extraction, so the solute density of herbs and solvent solute density to maintain a high gradient, herbs in the solute high-speed dissolution until completely dissolution (extract colorless). At this point, the extract was withdrawn from the concentrator and the concentrated secondary steam was transferred to the cooler and the concentration was continued until the ointment required for the specific gravity (1.2-1.34) was concentrated. Extract the tank of colorless liquid can be put into the tank for the next batch, the residue from the slag discharge, if the use of organic solvent extraction, the first increase the amount of water, open through and jacket steam, recovery solvent, the slag off.

Đặc điểm hệ thống thiết bị:

Features:

1. Tỷ lệ cao dược liệu thu được tăng 10-15% so với bồn tank đa năng, thành phần hữu hiệu có trong cao thuốc tăng gấp 2 lần trở lên. Do trong quá trình chiết xuất, dung dịch nóng liên tục được tiếp trên bề mặt dược liệu, hàm lượng chất có thể hòa tan trong dược liệu và lượng chất có thể hòa tan trong dung môi duy trì mức bào mòn cao, do được đảo từ trên xuống dưới với tốc độ lớn giữa tầng dược liệu và chất có thể hòa tan có trong dược liệu tan chảy, quá trình nảy xảy ra đến khi phân rã hoàn toàn, nghĩa là tỷ lệ chiết xuất các thành phần hữu hiệu cao, quá trình cô đặc lại được hoàn tất trong một bộ thiết bị làm kín, tổn thất rất nhỏ, tỷ lệ chuyển hóa cao, do tỷ lệ thu hồi cao dược liệu lớn, nên hàm lượng thành phần hữu hiệu có được trong cao thuốc cũng lớn.

The amount of paste can be increased by 10-15% than the cans, ointment containing more than 1 times the effective ingredients. As in the extraction process, the hot solvent is continuously applied to the drug surface, from top to bottom through the medicinal layer, dissolve the solute in the solute, the solute content in the solvent and the solute content of the solvent to maintain a high gradient, solute high-speed dissolution, until the complete dissolution, the effective component extraction rate is high, concentrated in a set of sealing equipment to complete, the loss is very small, high conversion rate, so the high rate of cream, ointment active ingredient content.

2. Do chất có thể hòa tan tan chảy với tốc độ cao, nên thời gian chiết suất ngắn, quá trình côn đặc và chiết suất xảy ra đồng thời, vì thời gian từ dược liệu cô đặc thành cao thuốc chỉ cần 7-8 tiếng, tỷ lệ sử dụng thiết bị được nâng lên.

Due to high-speed dissolution of solute, extraction time is short, concentrated and extracted simultaneously, so herbs to concentrate cream only 7-8 hours, high utilization of equipment, so investment province.

3. Thiết bị đơn nhất, chiếm diện tích nhỏ, tỷ lệ sử dụng cao, nên tiết kiệm đầu tư

A single device, an area of small, high utilization of equipment, so the investment province.

4. Quá trình chiết xuất chỉ cần nạp dung môi một lần, sử dụng tuần hoàn trong thiết bị bồn tank làm kín, chất có thể hòa tan có trong bã dược liệu về cơ bản đều có thể thu hồi được, lượng dùng dung môi giảm hơn 30% so với bồn tank chiết xuất đa bồn tank, tỷ lệ tiêu hao giảm 50-70%, đây chính là cách san bằng khoảng cách giữa chiết xuất dung môi hữu cơ, và lọc thành phần hữu hiệu có trong dược liệu đông nam dược.

The extraction of only one solvent, in a set of sealed equipment within the recycling, the residue in the solvent can be recovered, so the amount of solvent then the extraction of more than 30% of the tank, the consumption rate can be reduced by 50-70%, which for the organic solvent extraction, purification of active ingredient in the paving the way.

5. Do hơi nước lần hai trong quá trình cô đặc là nguồn nhiệt của quá trình chiết xuất, cũng do dịch chiết xuất được hút vào thiết bị cô đặc có cùng nhiệt độ quá trình cô đặc, có thể giảm lượng hơi nước trên 50%, thao tác rất đơn giản, giảm lượng nhân công vận hành.

Due to the concentration of secondary steam for the extraction of heat, into the concentrator extract and concentration with the same temperature, can save more than 50% of the steam, the operation is very simple, reducing the operator.

Ứng dụng:

Uses:

Hệ thống thiết bị này thích hợp cho thảo dược thực vật, dược liệu đông nam dược, động vật, chất phụ gia thực phẩm…

This equipment is suitable for plant herbs, oriental herbal medicines, animals, food additives. Using water, ethanol, methanol, acetone and other extraction and organic solvent recovery and concentraction.

Thông số kỹ thuật:

Technical Parameters:

 + Dung tích bồn tank chiết xuất: 1m3 2m3 3m3 6m3

 + Extraction tank volume: 1m3 2m3 3m3 6m3

 + Dung tích thiết bị cô đặc: 0.5m3 1m3 1.5m3 2.5m3

 + Concentrator volume: 0.5m3 1m3 1.5m3 2.5m3

 + Nhiệt độ nước chiết xuất: 900~1000°C

 + Water temperature: 900~1000°C

 + Nhiệt độ chiết xuất cồn: 78~83°C

 + Alcohol extraction temperature: 78~83°C

 + Thời gian chiết xuất: 5-6 tiếng/lô

 + Extraction time: 5~6 hours/batch

 + Độ chân không: 0.05 – 0.08 Mpa

 + Vacuum degree: 0.05 to 0.08 Mpa

 + Áp suất sử dụng: 0.08~0.2 Mpa

 + The use of pressure: 0.08~0.2 Mpa

Nguyên lý làm việc:

Working principle:

Nạp dược liệu vào trong bồn tank chiết suất, thêm dung dịch gấp 5-10 lần dược liệu như nước, cồn ethanol, methanol, acetone…theo yêu cầu công nghệ. Mở hệ thống van trực thông hệ thống bồn tank chiết xuất và hơi nước áo hơi, sau khi làm dịch chiết xuất gia nhiệt đến lúc sôi khoảng 20-30 phút, dùng ống hút lọc hút 1/3 dịch chiết xuất vào thiết bị cô đặc, đóng trực thông hệ thống bồn tank và hơi nước vỏ áo, mở hệ thống van thiết bị gia nhiệt cho dịch liệu chảy vào bồn tank cô đặc, hơi nước lần hai sinh ra trong quá trình cô đặc, được nâng lên bồn tank chiết xuất qua hệ thống thiết bị bay hơi, thành nguồn nhiệt và dung dịch của quá trình chiết xuất, giữ độ sôi trong quá trình chiết xuất.

The medicine into the extraction tank, add 5 to 10 times the solvent such as water, ethanol, methanol, acetone, ect. (according to process requirements). Open the extraction tank through and jacket steam valve, so that the extract heated to boiling 20-30 minutes, with a filter tube 1/3 extract into the concentrator. Close the extraction tank through and jacket steam, open the heater valve to concentrate the liquid. Concentration generated when the secondary steam, through the evaporator the extract the extraction tank for the extraction of heat and solution to maintain the extraction boiling.

LƯU Ý:

Sản phẩm Hệ thống thiết bị cô đặc chưng cấp hồi lưu nhiệt được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm của chúng tôi

Popup image default

Thông báo

Bạn cần hỗ trợ?